background
Zpět do Foayer Seznam 00:00

Cimrmanův test geniality

Mým dědicům.

Takto byl nadepsán útlý sešitek nalezený v pozůstalosti Mistra Járy Cimrmana v pojizerské vísce Liptákov. Do dnešních dnů však ležel bez užitku, zaprášený, na dně truhlice s objevenými dokumenty.

Obsahuje velké množství záludných otázek sepsaných samotným Cimrmanem; jejich účelem je ověření potenciálního dědice. Cimrman vycházel z teorie, že pokud by někdy nějakého dědice skutečně měl, musel by po něm zdědit nejen fyzické rysy v podobě pahrbku geniality, ale i jeho genialitu.

V Cimrmanově kvízu si tak můžete ověřit, zda je ve vás alespoň špetka Mistrova génia, a třeba i získat nějakou tu drobnost z jeho pozůstalosti.

Začněte kvíz

Potenciální Cimrmanovi dědicové týdne

1. mladý Mirek I. 20 z 20 00:51
2. baštýř Adámek 20 z 20 01:18
3. Kučerová 20 z 20 01:25
4. VaProch 19 z 20 06:33
5. rézi 18 z 20 01:43

Aspiranti na titul „Fiedler týdne”

1. monika 16 z 20 02:13
2. rézi 18 z 20 01:43
3. VaProch 19 z 20 06:33
4. Kučerová 20 z 20 01:25
5. baštýř Adámek 20 z 20 01:18