background
Zpět do Foayer Seznam 00:00

Cimrmanův test geniality

Mým dědicům.

Takto byl nadepsán útlý sešitek nalezený v pozůstalosti Mistra Járy Cimrmana v pojizerské vísce Liptákov. Do dnešních dnů však ležel bez užitku, zaprášený, na dně truhlice s objevenými dokumenty.

Obsahuje velké množství záludných otázek sepsaných samotným Cimrmanem; jejich účelem je ověření potenciálního dědice. Cimrman vycházel z teorie, že pokud by někdy nějakého dědice skutečně měl, musel by po něm zdědit nejen fyzické rysy v podobě pahrbku geniality, ale i jeho genialitu.

V Cimrmanově kvízu si tak můžete ověřit, zda je ve vás alespoň špetka Mistrova génia, a třeba i získat nějakou tu drobnost z jeho pozůstalosti.

Začněte kvíz

Potenciální Cimrmanovi dědicové týdne

1. mladý Mirek 20 z 20 00:52
2. waran 20 z 20 00:55
3. Krámskej z Příbrami 20 z 20 01:07
4. soused Jíra 20 z 20 01:10
5. Bytýška z Veverky 20 z 20 01:14

Aspiranti na titul „Fiedler týdne”

1. Tumpach v.v. 20 z 20 01:17
2. baštýř Adámek 20 z 20 01:15
3. Bytýška z Veverky 20 z 20 01:14
4. soused Jíra 20 z 20 01:10
5. Krámskej z Příbrami 20 z 20 01:07