background
Zpět do Foayer Seznam 00:00

Cimrmanův test geniality

Mým dědicům.

Takto byl nadepsán útlý sešitek nalezený v pozůstalosti Mistra Járy Cimrmana v pojizerské vísce Liptákov. Do dnešních dnů však ležel bez užitku, zaprášený, na dně truhlice s objevenými dokumenty.

Obsahuje velké množství záludných otázek sepsaných samotným Cimrmanem; jejich účelem je ověření potenciálního dědice. Cimrman vycházel z teorie, že pokud by někdy nějakého dědice skutečně měl, musel by po něm zdědit nejen fyzické rysy v podobě pahrbku geniality, ale i jeho genialitu.

V Cimrmanově kvízu si tak můžete ověřit, zda je ve vás alespoň špetka Mistrova génia, a třeba i získat nějakou tu drobnost z jeho pozůstalosti.

Začněte kvíz

Potenciální Cimrmanovi dědicové týdne

1. ml. Mirek 20 z 20 00:53
2. waran 20 z 20 00:53
3. Veverka z Bytýšky 20 z 20 01:17
4. rupiru 20 z 20 01:49
5. Lacik 18 z 20 09:29

Aspiranti na titul „Fiedler týdne”

1. Jan Míšek 17 z 20 03:09
2. Lacik 18 z 20 09:29
3. rupiru 20 z 20 01:49
4. Veverka z Bytýšky 20 z 20 01:17
5. ml. Mirek 20 z 20 00:53