background
Zpět do Foayer Seznam 00:00

Cimrmanův test geniality

Mým dědicům.

Takto byl nadepsán útlý sešitek nalezený v pozůstalosti Mistra Járy Cimrmana v pojizerské vísce Liptákov. Do dnešních dnů však ležel bez užitku, zaprášený, na dně truhlice s objevenými dokumenty.

Obsahuje velké množství záludných otázek sepsaných samotným Cimrmanem; jejich účelem je ověření potenciálního dědice. Cimrman vycházel z teorie, že pokud by někdy nějakého dědice skutečně měl, musel by po něm zdědit nejen fyzické rysy v podobě pahrbku geniality, ale i jeho genialitu.

V Cimrmanově kvízu si tak můžete ověřit, zda je ve vás alespoň špetka Mistrova génia, a třeba i získat nějakou tu drobnost z jeho pozůstalosti.

Začněte kvíz

Potenciální Cimrmanovi dědicové týdne

1. mladý Mirek 20 z 20 00:59
2. Lukáš 20 z 20 03:23
3. Jakub Vlček 20 z 20 01:40
4. Jana L. 20 z 20 03:22
5. Jan Procházka 20 z 20 03:50

Aspiranti na titul „Fiedler týdne”

1. Patrik 9 z 20 04:11
2. bajzna 12 z 20 04:37
3. Michaela Trlicová 12 z 20 04:16
4. Dan Hořanský 15 z 20 05:41
5. cemi 15 z 20 03:06