background
Zpět do Foayer Seznam 00:00

Cimrmanův test geniality

Mým dědicům.

Takto byl nadepsán útlý sešitek nalezený v pozůstalosti Mistra Járy Cimrmana v pojizerské vísce Liptákov. Do dnešních dnů však ležel bez užitku, zaprášený, na dně truhlice s objevenými dokumenty.

Obsahuje velké množství záludných otázek sepsaných samotným Cimrmanem; jejich účelem je ověření potenciálního dědice. Cimrman vycházel z teorie, že pokud by někdy nějakého dědice skutečně měl, musel by po něm zdědit nejen fyzické rysy v podobě pahrbku geniality, ale i jeho genialitu.

V Cimrmanově kvízu si tak můžete ověřit, zda je ve vás alespoň špetka Mistrova génia, a třeba i získat nějakou tu drobnost z jeho pozůstalosti.

Začněte kvíz

Potenciální Cimrmanovi dědicové týdne

1. Není místa pro emperor 20 z 20 00:55
2. Pylorická záklopka 20 z 20 00:57
3. So long, japan! 20 z 20 01:02
4. Koalice anti-emperor 20 z 20 01:13
5. Koalice anti-japan 20 z 20 01:13

Aspiranti na titul „Fiedler týdne”

1. Pie Žum-pi, China 0 z 20 31:57
2. Varel 0 z 20 48:51
3. sváťa barek 0 z 20 23:52
4. Bureš 0 z 20 17:02
5. Bard 1 z 20 49:29