background
Zpět do Foayer Seznam 00:00

Cimrmanův test geniality

Mým dědicům.

Takto byl nadepsán útlý sešitek nalezený v pozůstalosti Mistra Járy Cimrmana v pojizerské vísce Liptákov. Do dnešních dnů však ležel bez užitku, zaprášený, na dně truhlice s objevenými dokumenty.

Obsahuje velké množství záludných otázek sepsaných samotným Cimrmanem; jejich účelem je ověření potenciálního dědice. Cimrman vycházel z teorie, že pokud by někdy nějakého dědice skutečně měl, musel by po něm zdědit nejen fyzické rysy v podobě pahrbku geniality, ale i jeho genialitu.

V Cimrmanově kvízu si tak můžete ověřit, zda je ve vás alespoň špetka Mistrova génia, a třeba i získat nějakou tu drobnost z jeho pozůstalosti.

Začněte kvíz

Potenciální Cimrmanovi dědicové týdne

1. waran 20 z 20 00:55
2. rézi 19 z 20 01:39
3. terka 18 z 20 02:30
4. Eva Fišnarová 12 z 20 07:49

Aspiranti na titul „Fiedler týdne”

1. Eva Fišnarová 12 z 20 07:49
2. terka 16 z 20 03:00
3. rezi 18 z 20 01:43
4. waran 20 z 20 00:55