background
Zpět do Foayer Seznam 00:00

Cimrmanův test geniality

Mým dědicům.

Takto byl nadepsán útlý sešitek nalezený v pozůstalosti Mistra Járy Cimrmana v pojizerské vísce Liptákov. Do dnešních dnů však ležel bez užitku, zaprášený, na dně truhlice s objevenými dokumenty.

Obsahuje velké množství záludných otázek sepsaných samotným Cimrmanem; jejich účelem je ověření potenciálního dědice. Cimrman vycházel z teorie, že pokud by někdy nějakého dědice skutečně měl, musel by po něm zdědit nejen fyzické rysy v podobě pahrbku geniality, ale i jeho genialitu.

V Cimrmanově kvízu si tak můžete ověřit, zda je ve vás alespoň špetka Mistrova génia, a třeba i získat nějakou tu drobnost z jeho pozůstalosti.

Začněte kvíz

Potenciální Cimrmanovi dědicové týdne

1. mladý Mirek 20 z 20 00:47
2. Jake G. 20 z 20 01:12
3. Mirek IV. 20 z 20 01:12
4. Olouš 20 z 20 01:12
5. Kučerová 20 z 20 01:24

Aspiranti na titul „Fiedler týdne”

1. monika 14 z 20 02:23
2. Manča 16 z 20 01:58
3. Peter 16 z 20 01:37
4. rézi 18 z 20 01:31
5. Tom 19 z 20 02:56