background
Zpět do Foayer Seznam 00:00

Cimrmanův test geniality

Mým dědicům.

Takto byl nadepsán útlý sešitek nalezený v pozůstalosti Mistra Járy Cimrmana v pojizerské vísce Liptákov. Do dnešních dnů však ležel bez užitku, zaprášený, na dně truhlice s objevenými dokumenty.

Obsahuje velké množství záludných otázek sepsaných samotným Cimrmanem; jejich účelem je ověření potenciálního dědice. Cimrman vycházel z teorie, že pokud by někdy nějakého dědice skutečně měl, musel by po něm zdědit nejen fyzické rysy v podobě pahrbku geniality, ale i jeho genialitu.

V Cimrmanově kvízu si tak můžete ověřit, zda je ve vás alespoň špetka Mistrova génia, a třeba i získat nějakou tu drobnost z jeho pozůstalosti.

Začněte kvíz

Potenciální Cimrmanovi dědicové týdne

1. Jacques Stotzem 20 z 20 00:56
2. Peppino D´Agostino 20 z 20 00:58
3. Tommy Emmanuel c.g.p. 20 z 20 00:59
4. Adam Rafferty 20 z 20 01:13
5. Biťýška z veverky 20 z 20 01:13

Aspiranti na titul „Fiedler týdne”

1. Pápa 14 z 20 02:27
2. Veverka z Bytýšky 20 z 20 01:20
3. Adam Rafferty 20 z 20 01:13
4. Biťýška z veverky 20 z 20 01:13
5. Tommy Emmanuel c.g.p. 20 z 20 00:59