background
Zpět do Foayer Seznam 00:00

Cimrmanův test geniality

Mým dědicům.

Takto byl nadepsán útlý sešitek nalezený v pozůstalosti Mistra Járy Cimrmana v pojizerské vísce Liptákov. Do dnešních dnů však ležel bez užitku, zaprášený, na dně truhlice s objevenými dokumenty.

Obsahuje velké množství záludných otázek sepsaných samotným Cimrmanem; jejich účelem je ověření potenciálního dědice. Cimrman vycházel z teorie, že pokud by někdy nějakého dědice skutečně měl, musel by po něm zdědit nejen fyzické rysy v podobě pahrbku geniality, ale i jeho genialitu.

V Cimrmanově kvízu si tak můžete ověřit, zda je ve vás alespoň špetka Mistrova génia, a třeba i získat nějakou tu drobnost z jeho pozůstalosti.

Začněte kvíz

Potenciální Cimrmanovi dědicové týdne

1. waran 20 z 20 00:53
2. Mojmír IV. 20 z 20 01:08
3. Jita 20 z 20 01:14
4. Kučerová 20 z 20 01:23
5. Peter 20 z 20 01:23

Aspiranti na titul „Fiedler týdne”

1. Alena Lapáčková 14 z 20 04:21
2. V 15 z 20 06:41
3. monika 16 z 20 02:21
4. Pavla 17 z 20 02:18
5. Vlk Samotář 18 z 20 03:22