background
Zpět do Foayer Seznam 00:00

Cimrmanův test geniality

Mým dědicům.

Takto byl nadepsán útlý sešitek nalezený v pozůstalosti Mistra Járy Cimrmana v pojizerské vísce Liptákov. Do dnešních dnů však ležel bez užitku, zaprášený, na dně truhlice s objevenými dokumenty.

Obsahuje velké množství záludných otázek sepsaných samotným Cimrmanem; jejich účelem je ověření potenciálního dědice. Cimrman vycházel z teorie, že pokud by někdy nějakého dědice skutečně měl, musel by po něm zdědit nejen fyzické rysy v podobě pahrbku geniality, ale i jeho genialitu.

V Cimrmanově kvízu si tak můžete ověřit, zda je ve vás alespoň špetka Mistrova génia, a třeba i získat nějakou tu drobnost z jeho pozůstalosti.

Začněte kvíz

Potenciální Cimrmanovi dědicové týdne

1. mladý Mirek 20 z 20 00:50
2. waran 20 z 20 00:53
3. st.-Mirek 20 z 20 00:55
4. Kučerová 20 z 20 01:06
5. sousedův Mirek 20 z 20 01:08

Aspiranti na titul „Fiedler týdne”

1. monika 15 z 20 02:00
2. Jan_Wisura 20 z 20 02:52
3. děvenka moje starostlivá 20 z 20 01:26
4. Peter 20 z 20 01:24
5. sousedův Mirek 20 z 20 01:08